Brussel: 02/217 33 86 Mechelen: 015/68 42 50

AVG Privacy Policy

Home

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

CiC Reizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CiC Reizen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CiC Reizen verstrekt.

 

CiC Reizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM CiC Reizen GEGEVENS NODIG HEEFT

 

CiC Reizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CiC Reizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onze dienstverlening, betreffende dat van een reisbureau.

 

HOE LANG CiC Reizen GEGEVENS BEWAART

CiC Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

CiC Reizen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CiC Reizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
CiC Reizen gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

CiC Reizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CiC Reizen bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CiC Reizen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

CiC Reizen heeft hier geen invloed op.

CiC Reizen heeft Google geen toestemming gegeven om via CiC Reizen

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@cictravel.be Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

CiC Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CiC Reizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CiC Reizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: privacy@cictravel.be

https://www.cictravel.be is een website van CiC Reizen.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Adres: Lakensestraat 160

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 02 217 33 86

E-mailadres: privacy@cictravel.be